חוות דעת פסיכיאטרית


חוות דעת פסיכיאטרית מקצועית

מגיעות תקופות שבהם אנשים נדרשים להערכה נפשית לצורך הוכחת מצבם הנפשי או הקוגניטיבי לצרכים שונים. הפסיכיאטר אינו עוסק רק בהערכה נפשית לצורך אבחון וטיפול פסיכיאטרי אלא גם לצורך הערכת המצב הנפשי, השפעת המצב הזה על היכולות השונות שלו לתפקד בתחומים שונים בחייו ומכאן עליו להעריך את הנכות הנפשית שנובעת מתוך מצבו.

במקרים אחרים, הפסיכיאטר , כאיש רפואה מקצועי, שאמון על הערכת השפעת מצב קוגניטיבי כמו זיכרון, ריכוז, יכולת הבנה, שימוש בשפה ויכולת תיכנון ובקרה, אמור לתת את דעתו על היכולות של האדם לביצוע מטלות או פעילויות שונות הדורשות, על פי החוק, יכולות מיוחדות. בין היכולות הללו, הפסיכיאטר אמור להעריך , למשל את הכשרות המשפטית. כלומר את היכולת של האדם לנהל את ענייניו בםן הבריאותי ובפן הכלכלי. בחוות דעת זו יצטרך הפסיכיאטר לחוות דעתו האם הנבדק מבין את מצבו הרפואי, האמצעים הנדרשים על מנת לטפל בעצמו והאם הוא מודע לסכנות וליתרונות שבקלת הטיפול בעומד על הפרק. בפן הכלכלי, יצטרך הפסיכיאטר להעריך את מצבו הנפשי והקוגניטיבי של הנבדק. האם הוא יודע מה הכנסתו, יודע לנהל את העניינים הכלכליים שלו בתבונה או שמא הוא זקוק לעזרה שכן התנהלותו מסכנת או עלולה לסכן את רכושו. במידה והפסיכיאטר יתרשם שישנה סכנה שכזו הוא יכול להחליט ולערוך חוות דעת פסיכיאטרית מתאימה- לכך שאינו יכול לנהל את ענייניו וזקוק למינוי אפוטרפוס או במידה ואינו כשיר, למשל, לערוך צוואה שאינו כשיר לפעולה משפטית שכזו. בכל מקרה, החוות דעת שיערך הפסיכיאטר אינה סופית ובית המשפט יצטרך לתת לכך את האישור הסופי, לפי העניין.

חוות דעת פסיכיאטרית לביטוח לאומי, הינה חוות דעת פסיכיאטרית שדנה ביכולות הנפשיות והקוגניטיביות של האדם הנבדק. מה מצבו הקוגניטיבי ומה מצבו הנפשי. חוות דעת שכזו נדרשת כאשר תובעים את המוסד לביטוח לאומי בשל נכות כללית או נכות מעבודה (נפגעי עבודה). חוות דעת שכזו, פעמים רבות היא ההבדל שבין מיצוי הזכויות או תהליך ארוך ולעתים לא יעיל שכרוך בנזקים כלכליים משמעותיים על כל המשתמע מכך.

מה תהליך עריכת חוות דעת פסיכיאטרית?

חוות דעת שנערכת על ידי פסיכיאטר אינה שונה מכל חוות דעת רפואית אחרת. מסגרת הכללים דומה מאוד. כאש רמדובר בהערכה לצורך נכות, למשל, הדבר מחייב את בדיקת התובע ולאחר מכן הפסיכיאטר יסקור את התיק הרפואי שלו ואת שאר המסמכים הרלוונטיים על מנת לבסס את דעתו בבר ההפרעה שהאדם סובל ממנה והשפעתה על התיפקוד היומי. יש לזכור, שבניגוד לנכויות הרפואיות הגופניות, הנכות הפסיכיאעטרית הינה נכות תיפקודית. משמעותו של זה היהנ שאין די ב"אבחנה" על מנת לקבוע נכות נפשית אלא יש להעריך את השפעת אותה הפרעה נפשית על התיפקוד היומי בששלושה מישורים. המישור הראשון הוא הרווחה הנפשית והרגשית של הנבדק. השני, השפעת ההפרעה הנפשית על היכולת של האדם לתפקד בעבודה והאחרון השפעת ההפרעה הנפשית על יכולתו לתפקוד חברתי. לא תמיד ישנה הלימה בין התחושה של האדם בדבר המצוקה שהוא חש עם הנכות הנפשית שנקבעת לו. משום כך, לפני שפונים אל המוסדות שונים, כדאי להצטייד בחוות דעת פסיכיאטרית שתשפוך אור על התחומים הללו.

תחומים נוספים שבהם פסיכיאטראים עוסקים הינם הערכת יכולות נוספות כגון לנהוג- האם האדם כשיר להחזיק ברשיון לרכב פרטי ו/או ציבורי. כמו כן, האם אדם כשיר להזיק ברישיון לנשק על כל המשתמע מכך (למשל, אם רישיונו של אדם שעוסק באבטחה, נשלל, שוללים ממנו למעשה את האפשורת לעסוק בתחום זה).

ד"ר חיים שם דוד עוסק בפסיכיאטריה כללית ומשפטית ובעל ניסיון רב בעריכת חוות דעת פסיכיאטריות למגוון מטרות. עריכת חוות דעת רפואית פסיכיאטרית אינה דבר של מה בכך ואין להקל בה ראש. הניסיון בתחום זה מוכיח את עצמו כחשוב ביותר.